Linde Kirke

Linde kirke ligger i den østlige del af landsbyen Linde, ca. 10 km. nord for Randers. Sognet omfatter tillige størstedelen af Mejlby, sydvest for Linde.


Kirken er omkring 800 år gammel. Den bestod oprindeligt af skib og kor i romansk stil,

også kaldet rundbuestil. Tårnet er fra sengotisk tid (1500 tallet) og våbenhuset, nu omdannet til kapel, er fra 1837.


Den mest interessante udsmykning i kirken er det sjældne, sengotiske kalkmaleri fra ca. 1525 på korets nordlige væg. Maleriet er meget ødelagt og med vilje nænsomt restaureret. Midt i kompositionen ses Kristus på korset med en rytter på hver side. Til venstre ses et dyr med fire hoveder (hovederne er symboler på de fire evangelister). Rytteren har fane og alterkalk i hænderne. Det er et billede på kirken. På den modsatte side er der en blændet rytter på et hårdt såret dyr. Det er et billede på hedenskabet.

Endnu et kalkmaleri ses bag prædikestolen. Det forestiller opstandelsen. De døde står op af gravene og går ud af gravkammeret.

Kirkens døbefont er med smukke tovsnoninger og rundbuefrise. Den er desuden i østjysk stil med løvefigurer.

Kirken er udenfor gudstjenestetiderne åben i graverens arbejdstid.​

Tvede Kirke

​Udbyhøjvej 480A,

8930 Randers NØ

Kirkerne er åbne efter aftale.

Linde Kirke

​Lindegårdsvej 36B,

8981 Spentrup​

Mellerup Kirke

​Amtsvejen 94A,

8930 Randers NØ

​Tvede Kirke

Udbyhøjvej 480A

8930 Randers NØ

Linde Kirke

Lindegårdsvej 36B 

8981 Spentrup

​Mellerup Kirke

Amtsvejen 94A 

8930 Randers NØ