Medlemskab

Indmeldelse/genindmeldelse i folkekirken:
Indmeldelse i folkekirken sker med dåben.


Er du allerede døbt, men udmeldt af folkekirken, sker genindmeldelse ved henvendelse til sognepræsten.

Det påhviler sognepræsten i den forbindelse så vidt muligt at sikre sig, at ønsket om genindtræden i folkekirken er oprigtigt.

Er du døbt i et andet kristent trossamfund, vil det som regel også være muligt at blive optaget som medlem af folkekirken.

Udmeldelse af folkekirken:
Udmeldelse af folkekirken kan ske ved henvendelse til sognepræsten.
Hvis du ønsker det, står sognepræsten naturligvis til rådighed for en samtale i den forbindelse.

Vær opmærksom på, at du ved at melde dig ud samtidig giver afkald på retten til kirkelig betjening. Det har betydning også for din familie. Som udgangspunkt tages en udmeldelse som udtryk for, at man ikke ønsker en kirkelig begravelse.​

Tvede Kirke

​Udbyhøjvej 480A,

8930 Randers NØ

Kirkerne er åbne efter aftale.

Linde Kirke

​Lindegårdsvej 36B,

8981 Spentrup​

Mellerup Kirke

​Amtsvejen 94A,

8930 Randers NØ

​Tvede Kirke

Udbyhøjvej 480A

8930 Randers NØ

Linde Kirke

Lindegårdsvej 36B 

8981 Spentrup

​Mellerup Kirke

Amtsvejen 94A 

8930 Randers NØ