Bryllup/Kirkelig Velsignelse

For at blive viet i Tvede, Linde eller Mellerup kirke skal følgende forudsætninger være opfyldt:

  • brudeparret har bopæl i sognet eller
  • en af parterne er enten døbt, konfirmeret eller har haft kirkelige handlinger i kirken.

Ønskes vielse henvender man sig til sognepræst sognepræst Mette Gocht-Jensen på tlf. 86 44 12 01 og aftaler dag og tidspunkt for brylluppet.

Derefter henvender man sig til Kommunens Borgerservice for at udfylde en ægteskabserklæring, hvorefter man får en prøvelsesattest. Ægteskabserklæringen kan også findes på: www.familiestyrelsen.dk.

Prøvelsesattesten skal afleveres til sognepræsten inden vielsen. Den er en forudsætning for at kunne blive viet og må højst være 4 måneder gammel på bryllupsdagen.


Desuden skal præsten have oplyst navne og adresser på 2 vidner til vielsen. For at være vidne skal man være til stede ved vielsen og juridisk myndig, det vil sige over 18 år.


Ønskes navneændring i forbindelse med vielsen indsendes i god tid til bopælssognet et skema til brug for navneændringen. Skemaet Navneændring på bryllupsdagen findes på: www.personregistrering.dk eller fås ved henvendelse til sognepræsten.

Hvis man i forvejen er blevet viet på rådhuset og ønsker en kirkelig velsignelse, kan dette også lade sig gøre. En sådan højtidelighed ligner til forveksling et bryllup.

Man henvender sig til sognepræst Mette Gocht-Jensen på tlf. 86 44 12 01 og aftaler dag og tidspunkt for velsignelsen.

Tvede Kirke

​Udbyhøjvej 480A,

8930 Randers NØ

Kirkerne er åbne efter aftale.

Linde Kirke

​Lindegårdsvej 36B,

8981 Spentrup​

Mellerup Kirke

​Amtsvejen 94A,

8930 Randers NØ

​Tvede Kirke

Udbyhøjvej 480A

8930 Randers NØ

Linde Kirke

Lindegårdsvej 36B 

8981 Spentrup

​Mellerup Kirke

Amtsvejen 94A 

8930 Randers NØ